מאמרים

"ברית הזוגיות" כפתרון לנישואים בישראל- האומנם? - חלק 2

/> צריך לזכור שאחרי הכל חובת הנישואין על פי ההלכה בישראל הוא דבר שאין תקדים באף מדינה מתוקנת בעולם להוציא מדינות איסלמיסתיות שאין אנו כלל וכלל מעונינים להשתוות אליהם. נושא זה הרי שהוא רגיש אודות לרגישות הגדולה המאפיינת את הצביון וההלכה היהודית בנושא של נישואין גירושים נושאי ממזרות והתבוללות. לצורך שמירה על קיום העם שבין כה וכה נאבק בשיניו דור אחרי דור להישאר באמונתו חובה על הציבור הישראלי להיות נאמן נאמנות כפולה לענקת אוטוריטה בלעדית לרבנות הראשית בנושא זה. ולא, גם בתוככי ישראל תיווצר התבוללות. לא מעט אניש דעה מציעים את פתרון "ברית הזוגיות" לפיה המדינה תכיר בבני זוג הנשואים על פי חוקי המדינה אך לא על פי חוקי ההלכה, ממילא אם ירצה זוג זה להתגרש הרי שהוא על פי ההלכה לא נשוי כלל ועניין הממזרות הכה חמור בעיני הממסד הרבני לא יהיה רלוונטי. ויש צד לומר שיש אמת מוצקה בפתרון זה

אלא שאנו נרצה להוסיף לדיון פנים אחרות ונשיב על זה שגם בעיני הציבור בישראל ספק אם הדבר יתקבל בברכה, וכי נעלמו מעינם של הוגי פתרון זה דף נחיתה המפנה את דעת הקהל הישראלית בנושא זה. אם דף נחיתה לא מצאנו הרי שבעיתונות הכתובה מוצאים אנו מפעם לפעם חשש לפתרון כזה גם מן הציבור הלא שומר מצוות. תוצאות סקרים המביעים את נאמנותם של ישראלים רבים לכך שהממסד הרבני מצד מורכבותו עדיין יהיה הגוף שייצג את נושא הנישואין בישראל מעיד נאמנה שנושא זה רגיש יותר ממה שאנו יכולים לדמיין. עוד יש לטעון מנין להם שהדבר על פי ההלכה לא נחשב ברית נישואין לכל דבר. הבקיא בספרות ההלכתית ימצא שגם קיום התחייבות נישואים שלא בדרך של חופה וקידושין כמוה כנישואין ולכל הפחות ספק נישואין הרי שלא יצאנו נשכרים גם מזה. מסקנתנו ברורה ככל שתהיה שאולי אי מציאת פתרון לדבר זה בדרך פרדוקס היא המזור להישרדותו של עמנו.

חזרה לחלק ראשון