מאמרים

חינוך דמוקרטי - חלק 2


יש להזכיר שבין הראשונים שחינכו בשיטה זו היה יאנוש קורצ'ק בפנימיית היתומים שלו בפולין, שכזכור שמר על זכויות שוות בינו לבין תלמידיו עד המוות.
בית הספר הדמוקרטי הראשון שקם בארץ היה בחדרה, וכאן התבסס על העיקרון שהילד הוא אדם שלם בזכות עצמו, ועל כן זכאי לזכויות אדם ושווה ערך למבוגרים. הכיתות אינן מחולקות לפי גילאים והתלמיד בוחר את סדר יומו ותכני לימודיו. ההחלטות מתקבלות על ידי קהילת בית הספר כולה במשותף- ילדים ומבוגרים. בבתי הספר קיים פרלמנט דמוקרטי, בו נקבעות ההחלטות, כלומר הרשות המחוקקת.
הרשות המבצעת מורכבת מכמה וועדות המוציאה לפועל את החלטות הפרלמט. הן בוועדות והן בפרלמנט, במקומות מסויימים, שותפים גם ההורים.
הרשות השופטת היא ועדת המשמעת, שבה מיושבים עימותים בין חברי הקהילה, היות שלאיש אין זכות להעניש אחר, וכמו כן מופנים אליה כאלה שהפרו את חוקי בית הספר.
כיום רוב בתי הספר הדמוקרטים, מלבד בודדים, הם בתי ספר פרטיים, ונהנים מהם תלמידים והורים במצב סוציואקונומי שמאפשר תשלום לבית ספר פרטי. וגם לעשות השוואת ביטוח רכב. העיריות, ממשל תחת הממשל של מדינת ישראל, אינן מממנות חינוך דמוקרטי חינם לכל תלמיד, ושומרות על היררכיה בין המורה ותלמיד.
ובכן, ישנן מדינות שצורת הממשל בהן פחות נוחה משלנו, אולם נותר לקוות עבורינו ועבור ילדנו, שיזכו ללמוד בבתי ספר דמוקרטים, שיזכו בחינוך חינם, ומחשב לכל ילד.

חזרה לחלק ראשון